Privacyreglement

Klik hier om het Privacyreglement te openen van Stichting Klik voor Wonen, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70212244. Dit reglement is tevens van toepassing op Klik voor Kamers.